I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; 
Ew. Mt 3,13-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego”
Na przygotowanie darów – „Com przyrzekł Bogu”
Na komunię – „Z nieba wysokiego”
Na uwielbienie – „O Gwiazdo Betlejemska”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przyjmując z rąk Jana chrzest w wodach Jordanu, Jezus Chrystus rozpoczął swoją ziemską misję. Właśnie w niedzielę po Objawieniu Pańskim Kościół celebruje to wydarzenie. Chrzest Pana Jezusa stał się zapowiedzią chrztu każdego i każdej z nas. Jest to chrzest z wody i z Ducha Świętego na odpuszczenie wszystkich grzechów i przywrócenie nam godności dzieci Bożych. Z wdzięcznością za dar chrztu świętego przystąpmy do sprawowania Najświętszej Ofiary.

Święty

Orędzie: W Eucharystii najświętszy Bóg staje z łagodnością między grzesznikami, aby zjednoczyć się z nimi i ich uświęcić.

Cel: Przyjęcie postawy wdzięczności za przyjęty sakrament chrztu świętego, który prowadzi do Eucharystii – momentu zjednoczenia Boga z ludźmi. 

Modlitwa wiernych

Do Ojca Niebieskiego, który w swoim Synu objawia nam swoją miłość, czyniąc swoimi przybranymi dziećmi, skierujmy ufne prośby i błagania:

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby zawsze był wierny słowu Bożemu.
  2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby w życiu kierowali się wiarą w Syna Bożego, jedynego Zbawiciela człowieka.
  3. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby w swoim życiu pozostali wierni przyrzeczeniom chrztu świętego.
  4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali obiecane życie wieczne w niebie.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, który podczas każdej Eucharystii pragnie zjednoczenia z nami.

Boże, przyjmij nasze ufne prośby i błagania, udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Podczas dzisiejszej liturgii usłyszeliśmy słowa, jakie Bóg Ojciec wypowiedział nad Jordanem, potwierdzając Boże synostwo Jezusa: „Ten jest mój Syn umiłowany”. Również i do nas Bóg kieruje takie słowa, kiedy przychodzi w Komunii Świętej, aby zjednoczyć się z nami i nas uświęcić. Wychodząc z tej świątyni, nieśmy innym przesłanie o Bożej miłości. Niech Pan nam błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk 

­