I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; 
Ew. Mt 2,1-12 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „O gwiazdo betlejemska”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Ach ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Mizerna cicha” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni, aby świętować objawienie się Syna Bożego w ludzkim ciele mędrcom ze Wschodu. W osobach owych mędrców Kościół widzi przedstawicieli wszystkich ludów i narodów. W ten sposób dokonuje się zaproszenie mieszkańców ziemi do wspólnoty ludzi wierzących i równocześnie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Wraz z mędrcami oddajmy pokłon Dzieciątku, w którym widzimy Zbawiciela świata. 

Pokorny

Orędzie: W Eucharystii wszechmocny Bóg uniża się i pokornie wydaje w ręce człowieka.

Cel: Pobudzenie wiernych do świadomego uczestniczenia w liturgii Mszy Świętej poprzez starannie wykonywane gesty i oznaki szacunku dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, któremu mędrcy ze Wschodu oddali pokłon, skierujmy do Ojca Niebieskiego nasze ufne prośby:

  1. Módlmy się za wszystkie narody świata, aby cała ziemia radowała się z narodzin Zbawiciela.
  2. Módlmy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby wzrastała liczba tych, którzy będą głosić radość Ewangelii.
  3. Módlmy się za wszystkich poszukujących prawdy, aby znaleźli ją w Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka.
  4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg dopuścił ich do swojej światłości.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze z największym szacunkiem uczestniczyli we Mszy Świętej i poprzez piękno gestów liturgicznych oddawali chwałę Bogu.

Panie Boże, wysłuchaj próśb swojego ludu, obdarz nasze czasy swoim pokojem, abyśmy wytrwale dążyli do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomniała nam prawdę, że wszyscy ludzie zostali przeznaczeni do zbawienia i każdemu objawia się Bóg. To od nas zależy, czy zechcemy przyjąć ten dar i jak na niego odpowiemy. Dobrą okazją do pokazania naszej miłości i wiary w Bożą obecność pośród nas jest udział w każdej Mszy Świętej oraz nasze oznaki szacunku dla Najświętszego Sakramentu. Mędrcy ze Wschodu, którzy przyszli oddać Panu pokłon i ofiarować swoje dary, niech będą wzorem godnym naśladowania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. 

Ks. Bartosz Bąk

­