I czyt. Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; II czyt. Ef 1,3-6.15-18; 
Ew. J 1,1-5.9-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Przybieżeli do Betlejem”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj chcemy wielbić Boga, wołając razem ze św. Pawłem: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 1,3) za to, że zechciał dać nam swojego jedynego Syna jako Emmanuela – Boga z nami. W dzisiejszej kolekcie będziemy modlić się, aby Bóg ukazał wszystkim narodom blask zbawczej prawdy. Prawdy, że Pan jest stale obecny w chlebie i winie, które w każdej najmniejszej cząstce są tym samym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Trwale obecny

Orędzie: W każdej cząstce Eucharystii Bóg jest ciągle i nieodwołalnie obecny pośród swojego ludu.

Cel: Pobudzenie wiernych do bardziej świadomej adoracji Najświętszego Sakramentu i wiary w obecność Pana w każdej, choćby najmniejszej cząstce Komunii Świętej.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, z ufnością skierujmy nasze modlitwy:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby owocnie głosił światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.
 2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby żyli święcie i nieskalanie przed Bożym Obliczem.
 3. Módlmy się za ludzi młodych, aby w swoim życiu rozwijali blask prawdy przyniesionej przez Chrystusa.
 4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się pełnią życia w królestwie niebieskim.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wierzyli w prawdziwą obecność Pana pod postaciami chleba i wina i oddawali Mu należną cześć.

Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy. Obdarz nas swoim błogosławieństwem i pokojem, który głosili światu aniołowie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przyszliśmy na dzisiejsze spotkanie z Panem, aby doświadczyć Bożej miłości. Otrzymaliśmy tego dowód, słuchając Bożego słowa i przede wszystkim przyjmując Komunię Świętą. Nie zapomnijmy o prawdzie naszej wiary, która mówi, że Pan jest ciągle z nami, adorowany i uwielbiany w swoim Kościele. Niech i nam nie zabraknie świętego zapału, aby oddawać należną cześć Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie ołtarza. 

Trwale obecny

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Bądź uwielbiony Panie, Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą wraz z aniołami i pasterzami, którzy jako pierwszy ogłosili światu radosną nowinę o Twoim narodzeniu. Przesłanie dzisiejszej niedzieli każe nam zastanowić się nad Twoją prawdziwą obecnością pod konsekrowanymi postaciami. Wpatrując się w świętą Hostię, jakże trudno nam wyobrazić sobie prawdę, że jesteś obecny tu i teraz jako prawdziwy Bóg. A przecież w każdej cząstce Eucharystii jesteś ciągle obecny pośród swojego ludu. Dlatego wspólnie wołamy: Bądź błogosławiony, Boże, za tak wielki i niepojęty dar Twojej miłości.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY, BOŻE!

 • za Twoją wielką i niepojętą miłość do każdego człowieka…
 • za to, że przyjąłeś nasze śmiertelne ciało, aby nas zbawić…
 • za dar chleba i wina, które stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Twoją…
 • za Twoje uniżenie się i pozostanie Sługą dla swoich dzieci…
 • za to, że ciągle chcesz być z nami i nam błogosławisz…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”

Panie Jezu, nie zawsze jednak pamiętamy o Twojej miłości i o tym, że jesteś pośród nas obecny. Zapominamy o tym, co napisał św. Jan w swojej Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Z tego właśnie zapominania rodzi się niejednokrotnie brak szacunku dla Eucharystii. Dlatego, uznając naszą słabość i grzeszność, wołamy do Ciebie:

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • za naszą małą wiarę w to, że jesteś pośród swojego ludu…
 • za wszystkie sytuacje, w których lekceważymy Twoją eucharystyczną obecność…
 • za naszą obojętność i bierne uczestnictwo we Mszy Świętej…
 • za przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego…
 • za każdy grzech, który rani Twoją miłość ukrytą w Eucharystii…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Boże w dobroci”

Jako pierwsi do betlejemskiej stajni przyszli pasterze, których prowadził cudowny śpiew aniołów, a noc rozświetlał blask bijący od żłobu, w którym spocząłeś Ty – nowo narodzony Mesjasz. Pierwszym darem, jakim obdarzyłeś prostych pasterzy, była Boża radość i chęć niesienia jej światu. Oni wrócili do swoich codziennych spraw i obowiązków, ale ten powrót nie był już taki sam, ponieważ w ich sercach byłeś obecny Ty – Emmanuel. My również pragniemy nieść innym radość i przesłanie Dobrej Nowiny. Dlatego z pokorą zwracamy się do Ciebie słowami:

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • o życie na co dzień radością wypływającą z tajemnicy Twojego narodzenia…
 • o odwagę świadczenia o Tobie wobec innych ludzi…
 • o coraz większą miłość do Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie…
 • o serca pełne dobroci i oddania dla naszych bliskich i ludzi potrzebujących pomocy…
 • o pragnienie życia w stanie łaski uświęcającej, dzięki której możemy karmić się Twoim Najświętszym Ciałem…

Dobiega końca czas naszego spotkania z Tobą, Panie, podczas tej Mszy Świętej. Wierzymy jednak, iż jesteś stale pośród nas obecny, że towarzyszysz nam na drogach naszej codzienności i obdarzasz potrzebnymi łaskami. Pragnąc jeszcze bardziej doświadczać Twojej przemieniającej obecności, prosimy pokornie o Twoje błogosławieństwo. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Bartosz Bąk

­