I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; 
Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Nowy rok bieży”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Trwając w radości Bożego Narodzenia i rozpoczynając Nowy Rok, gromadzimy się na sprawowaniu świętej Liturgii. Przewodzi nam Maryja, jako Święta Boża Rodzicielka, która podarowała światu bezcenny skarb – swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Razem z pasterzami z dzisiejszej Ewangelii chcemy oddać pokłon Nowonarodzonemu i odczuć radość, płynącą od betlejemskiego żłobu. Uczestnicząc we Mszy Świętej chcemy szczególnie okazać wdzięczność za to, że Bóg pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.

Prawdziwy człowiek 

Orędzie: W Eucharystii Bóg przyjmuje ciało, tak jak kiedyś przyjął ciało z Maryi, aby w ten sposób stać się jednym z nas.

Cel: Pobudzenie wiernych do świadomego uczestniczenia we Mszy Świętej i pogłębienie wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, skierujmy ufne prośby:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i całe duchowieństwo, aby głosząc światu tajemnicę o narodzeniu Syna Bożego, sami wzrastali w świętości i żyli radością płynącą betlejemskiego żłóbka.
  2. Módlmy się za kraje rozwijające się, aby doświadczyły pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej i zapewniły swoim obywatelom życie godne, stabilne i bezpieczne.
  3. Módlmy się za wszystkie rodziny naszej parafii, niech prawda o narodzeniu Pana Jezusa dodaje sił do pokonywania codziennych trudności i będzie źródłem prawdziwej radości.
  4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, niech radość betlejemskiej nocy ukoi ból i cierpienie oraz pobudzi serca ludzi dobrej woli do konkretnej pomocy.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki modlitwie Kościoła dostąpili chwały nieba.
  6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących we Mszy Świętej, abyśmy rozpoczynając Nowy Rok nieśli z sobą orędzie miłości Boga, który żyje pośród nas jako Emmanuel – Bóg z nami.

Dobry Boże, zechciej przyjąć i wysłuchać naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie, obchodząc uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tobie cześć i chwała teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Pasterze wracali ze spotkania z Nowonarodzonym, wielbiąc i wysławiając Boga. Również my mogliśmy doświadczyć realnej obecności Pana pośród nas uczestnicząc we Mszy Świętej. Prosząc Maryję o orędownictwo za nami na każdy dzień nowego roku, nieśmy innym radosną nowinę, że Bóg jest z nami.

Ks. Bartosz Bąk

­