I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; II czyt. Kol 3,12-21; 
Ew. Mt 2,13-15.19-23

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem”
Na komunię – „Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie – „Ach, witajże, pożądana”
                         „Pasterze mili”
                        „Lulajże, Jezuniu”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś Bóg stawia nam przed oczyma wyjątkową rodzinę – Najświętszą Rodzinę. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest jedną z dróg do świętości. Apostoł Narodów w dzisiejszym drugim czytaniu wskazuje na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęceniu i budowaniu prawdziwej wspólnoty rodzinnej, czyli domowego Kościoła. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość, gotowość do przebaczenia (por. Kol 3,12-13).

Dobiegający końca rok skłania nas do zrobienia sobie rachunku sumienia także w odniesieniu do naszej najbliższej rodziny. Jeżeli sumienie wyrzuca nam zaniedbania, to trzeba, abyśmy wzbudzili w sobie żal za grzechy i podjęli mocne postanowienie poprawy oraz zadośćuczynili za wyrządzone krzywdy i popełnione błędy.

Na mszach świętych będzie odczytywany
List Episkopatu Polski
 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest miłością i który gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanieśmy nasze ufne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby z mocą ukazywał wszystkim Ciebie, Boże, który jesteś miłością.
  2. Za instytucje społeczne i polityczne, aby chroniły i wspierały rodziny w wypełnianiu ich powołania.
  3. Za rodziny przeżywające trudności, aby dzięki Twojej, Panie, łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
  4. Za rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne oraz rodziny oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
  5. Za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby potrafili w swojej miłości odkrywać odblask Twojej, Boże, miłości.
  6. Za nas samych, abyśmy otoczeni Twoją, Panie, miłością stawali się jej świadkami w naszych rodzinach i w naszym środowisku.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń naszych rodzin od wszelkich niebezpieczeństw i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Rodzina ma stawać się głęboką wspólnotą życia i miłości. Na odkrywanie i przeżywanie tej prawdy w naszych rodzinach, na to, by stawały się one miejscem wzrostu w mądrości i w łasce
u Boga oraz u ludzi, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

­