I czyt. Iz 7,10-14; Ps 24; II czyt. Rz 1,1-7; 
Ew. Mt 1,18-24

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Archanioł Boży Gabryel”
Na przygotowanie darów – „Spuście nam na ziemskie niwy”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”Na uwielbienie
„O Panie, Ty nam dajesz”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryjo” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś ostatnia już niedziela Adwentu. Stoimy niejako u progu świąt. Nasze czuwanie i oczekiwanie osiągają punkt kulminacyjny. Nasza radość staje się coraz pełniejsza, bo Odkupiciel nadchodzi. Warto, patrząc dziś na Maryję i Józefa, którzy przyjmują Zbawiciela, postawić sobie pytanie o naszą gotowość na przyjęcie przychodzącego do nas Boga.

Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra, przeprośmy teraz Boga, byśmy mogli w jak najlepszym usposobieniu uczestniczyć w Eucharystii.

Post eucharystyczny

Orędzie: Chrystus przychodząc na świat staje się naszym wyjątkowym Gościem. Aby odpowiednio przygotować się na Jego przyjęcie, zachowujemy post eucharystyczny przed każdą Mszą Świętą oraz tradycyjny post w Wigilię Bożego Narodzenia.

Cel: Przypomnienie wiernym o praktyce postu eucharystycznego i jego znaczeniu.

Modlitwa wiernych

Niech modlitwa, jaką zanosimy do Boga, stanie się naszą odpowiedzią na usłyszane Boże słowo:

  1. Za Ojca Świętego, aby umocniony modlitwą całego Kościoła prowadził wiernych na spotkanie z Bogiem.
  2. Za polskie rodziny, aby zewnętrzne przygotowania do świąt nie przysłoniły Boga, który pragnie do nas przyjść.
  3. Za chorych, samotnych i opuszczonych, aby spotkali na swojej drodze ludzi życzliwych, którzy pomogą im w dźwiganiu codziennego krzyża.
  4. Za trwających w grzechach ciężkich, skłóconych i żywiących w sercu nienawiść, aby dotknięci łaską Bożą, skorzystali z sakramentu pokuty i przeżyli święta pojednani z Bogiem i ludźmi.
  5. Za naszych zmarłych (zwłaszcza za polecanego w tej Mszy Świętej N.), aby dostąpili udziału w radości zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, naszych bliskich i przyjaciół, abyśmy godnie uczestnicząc w Najświętszej Ofierze mogli stać się darem miłym Bogu i ofiarować siebie bliźnim.

Boże, który jesteś naszym najlepszym Ojcem, z ufnością zawierzamy Ci wszystko, co kryją nasze serca. Umocnij nas i pobłogosław. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w wierze i posłuszeństwie woli Bożej, aby przychodzący Pan zastał nas przygotowanych i pełnych radości.

Ks. Jan Siedlarz

­