I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Rz 15,4-9; 
Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj, święta i poczęta”
Na przygotowanie darów – „Matko niebieskiego Pana”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Uwielbiaj, duszo moja”
Na zakończenie – „Błogosławiona jesteś, Maryjo”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj w II niedzielę Adwentu obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wraz z całym Kościołem uwielbiamy Boga za Maryję, którą wybrał na Matkę swojego Syna i odpowiednio przygotował do tej roli przez przywilej Niepokalanego Poczęcia. W ten sposób Maryja stała się pierwociną zbawczego dzieła Boga. „Pełną łaski”, której dziś oddajemy cześć, prośmy, byśmy umieli jak Ona odpowiadać na Boże wezwanie, a troszcząc się o stan łaski w duszach naszych byli zawsze gotowi i otwarci na przyjęcie Boga do naszych serc.

Obejmując modlitwą Kościół na Wschodzie, który dziś wspieramy modlitwą i ofiarą, przepraszajmy Boga za każdy przejaw braku współdziałania z łaską Bożą, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.


 

Stan łaski uświęcającej

Orędzie: Bóg zachowując Maryję od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego uczynił ją godnym „mieszkaniem” dla swojego Syna. W sakramencie pokuty i pojednania Bóg w podobny sposób przygotowuje człowieka na przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej.

Cel: Zachęta do troski o stan łaski uświęcającej, który jest nieodzownym warunkiem przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej.

Modlitwa wiernych

Za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej skierujmy do Boga Ojca nasze pokorne prośby:

  1. Za święty Kościół Boży, aby wolny od „skazy czy zmarszczki” na wzór Niepokalanej odważnie głosił światu orędzie zbawienia.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów oraz powołanych do szczególnej służby Bogu, aby na wzór Matki Najświętszej byli wierni darom łaski i gorliwie służyli Bogu i ludziom, prowadząc ich do zbawienia.
  3. Za Kościół na Wschodzie, aby mimo różnych trudności, za przykładem Maryi, dochował wierności Ewangelii.
  4. Za naszą Ojczyznę, aby przestrzegano w niej prawa do życia dzieci nienarodzonych i ludzi w podeszłym wieku, czy też nieuleczalnie chorych.
  5. Za zmarłych (zwłaszcza za polecanego w tej Mszy Świętej N.), aby mogli cieszyć się pełnią szczęścia w królestwie niebieskim.
  6. Za nas, tu zgromadzonych, abyśmy za przykładem Matki Najświętszej, dzięki łasce Bożej byli godnym mieszkaniem dla przychodzącego do naszych serc Chrystusa.

Boże, Ty jesteś naszym zbawieniem. Spraw, aby uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP umocniła nas w wierze i życiu łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Niepokalanie poczęta, a więc wolna od wszelkiego zła Maryja najpełniej była otwarta na Boga. Niech będzie dla nas wzorem i przykładem, jak w trudach codziennego życia trwać przy Bogu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Jan Siedlarz

­