I czyt. 2 Sm 5,1-3; Ps 122, II czyt. Kol 1,12-20; 
Ew. Łk 23, 35-43

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus Wodzem”
Na przygotowanie darów – „Idziesz przez wieki”
Na komunię – „Jezusa ukrytego”
Na uwielbienie – „Twoja cześć, chwała”
Na zakończenie – „Króluj nam, Chryste”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś, w ostatnią niedzielę roku kościelnego, staje przed nami w całym swym majestacie Jezus Chrystus – Król. Jako Bóg i człowiek przez swoją mękę i śmierć zdobył sobie prawo do królowania nad nami. Zwyciężając na krzyżu szatana i grzech zapoczątkował „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Do tego właśnie królestwa mamy zaszczyt należeć. Powierzmy Chrystusowi samych siebie i swoich bliskich. Wyraźmy wdzięczność za dary łaski, a za zło, które oddala nas od tego królestwa, przeprośmy Go podczas tej Mszy Świętej.

Chrystus – miłosierny Sędzia

Orędzie: „Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. «Nabył» On to prawo przez swój Krzyż” (KKK 678-679).

Cel: Ukazać, że królestwo Chrystusa przychodzi do nas z tronu krzyża. Dlatego trwa sąd nad światem – sprawiedliwy, ale też pełen miłosierdzia.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, który na krzyżu pojednał świat ze sobą i ukazał nam Boże Miłosierdzie z wiarą i ufnością zanieśmy do Boga nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Boży, aby prowadził ludzi do Chrystusowego królestwa jedności i miłości.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego słowa przyjmowane przez wszystkich niosły światu pokój Chrystusowy.
  3. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby nie lękały się Chrystusa i otworzyły granice państw i systemów politycznych.
  4. Módlmy się za ludzi najbardziej potrzebujących naszej pomocy, aby wszyscy otworzyli przed Nim swoje serca i dali dowód chrześcijańskiej miłości.
  5. Módlmy się za wszystkich żyjących w ciemności niewiary, do których nie dotarła prawda Ewangelii, aby i nad nimi zabłysło światło Chrystusowego zbawienia.
  6. Módlmy się za naszych zmarłych, aby spotkali się z Miłosierdziem Bożym i cieszyli się chwałą nieba.
  7. Módlmy się za nas, wyznawców Chrystusa Króla, abyśmy w swoich domach, rodzinach i środowiskach pracy byli niestrudzonymi świadkami prawdy o królowaniu Bożej miłości pośród nas.

Błogosławimy Cię, Ojcze, który przez Chrystusa Króla, w Duchu Świętym, strzeżesz, wspierasz i prowadzisz nas ku wiecznej chwale w twoim królestwie. Twoja jest potęga i chwała na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Mamy się modlić o królestwo Boże, ale mamy też je budować. Istotę i przymioty królestwa Jezusa pięknie wysławia prefacja na dzisiejsze święto: „Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Realizujemy królestwo Chrystusa, pracując nad swoją pokorą i cichością, traktując z życzliwością innych ludzi, okazując miłość i miłosierdzie względem wszystkich ludzi. Niech miłość stanie się stałym motywem naszego postępowania i niech się stanie najlepszym podziękowaniem dla Chrystusa Króla za Jego niepojętą miłość ku nam. „Skoro Chrystus objął krzyż, to czyż ja ośmielę się wyprzeć Jego obrazu, obrazu jego krzyża?... Na nikogo krzyża nie wkładaj, ale sam we wszystkich go dźwigaj, a wtedy krzyż Chrystusa zrodzi owoce w naszych sercach” (John Donne). 

Ks. Józef Wałaszek

­