I czyt. 2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17;II czyt. 2 Tes 2,16-3,5;
Ew. Łk 20,27-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „O mój Jezu w Hostii skryty”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Modlimy się w prefacji żałobnej: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”. Liturgia jest najbardziej autentycznym komentarzem Biblii, ukazuje nowe życie. To nowe życie z Bogiem obejmuje całego człowieka, dzięki powszechnemu zmartwychwstaniu w godzinie przyjścia Pana. Tylko miłość Boża unieważnia śmierć. I to właśnie jest najważniejsze: żebyśmy trwali w łasce uświęcającej, bo ona sprawia, że odpowiadamy na Bożą miłość.

Czyściec – końcowe oczyszczenie 

Orędzie: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swojego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba (KKK 1030-1032).
Cel: Pokazać, że wszyscy są powołani do zmartwychwstania z Bogiem. Konieczne jest jednak prawe życie. A dla tych, co przechodzą oczyszczenie, konieczna jest nasza modlitewna pomoc.

Modlitwa wiernych

Polecajmy potrzeby całego świata wszechmogącemu Bogu, Ojcu miłosierdzia, który nas pociesza w każdym utrapieniu.

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby nieśli światło i pociechę kazdemu cierpiącemu.
  2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby rozpalali w sobie tęsknotę za życiem wiecznym.
  3. Módlmy się za Kościół święty, aby swoją wiarą wskazywał ludziom drogę do wieczności.
  4. Módlmy się za zmarłych, których polecamy sprawując tę Eucharystię, aby Bóg dał im pić ze źródła wody życia.
  5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli w pełni uczestniczyć w uczcie niebieskiej.
  6. Módlmy się za nas samych, aby Bóg nas umocnił na godzinę naszej śmierci.

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Każda ofiara Mszy Świętej jest spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem. W niej Chrystus ofiarowuje się za żywych i za umarłych, a zwłaszcza za cierpiących w czyśćcu. Każda Komunia św. jest zadatkiem życia wiecznego dla nas żywych, a dla zmarłych cierpiących w czyśćcu źródłem wyzwolenia.

Ks. Józef Wałaszek

­