I czyt. Ha 1,2-3;2,2-4; Ps 95; II czyt. 1 Tm 1,6-8.13-14; 
Ew. Łk 17,5-10

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Wiele jest serc”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza niedziela jest zwykła. Zwykła z nazwy, jakiej używamy w liturgii (XXVII niedziela zwykła), ale też zwykła w ciągu roku. Przyszliśmy do kościoła jak zwykle, jak zwykle zjemy niedzielny obiad, jak zwykle spędzimy ją tak, jak będziemy chcieli, wykorzystamy ją lub nie dla naszego wzrostu duchowego i braci czy umocnienia więzów rodzinnych. Papież Franciszek jednak zadbał o to, aby ta niedziela była niezwykła dla każdego ochrzczonego katolika praktykującego swą wiarę w Kościele, gdziekolwiek przychodzi mu żyć. A więc i dla nas, co spróbujemy rozważyć po wysłuchaniu słowa Bożego. Teraz zaś przepraszajmy za każdy brak chęci i zapału, ale też za fałszywy wstyd dzielenia się wiarą w Jezusa, naszego Pana. 

Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją
w świecie

Orędzie: Potrzeba nam wiary żywej, która nabierze wielkości choćby ziarnka gorczycy i sama stanie się motorem naszego dzielenia się nią.
Cel: Uświadomienie sobie, że „być” w Kościele to za mało. Wspominając własny chrzest, muszę odkryć, że mam do spełnienia misję wobec sióstr i braci.

Modlitwa wiernych

Do Ciebie, Ojcze, zanosimy nasze prośby, w których polecamy cały Kościół. Będziemy powtarzać: TCHNIJ W NAS, PANIE, MOC BOŻEGO DUCHA!

 1. Módlmy się, aby biskupi i kapłani dzięki inicjatywie papieża Franciszka dostrzegli czas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jako czas dany Kościołowi dla umocnienia i przekazywania wiary.
 2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby w nich jako ludziach posłanych przez Kościół szczególnie dobitnie rozbrzmiewały słowa Jezusa: „Głoście Ewangelię”.
 3. Módlmy się za róże różańcowe w naszej parafii, aby wszystkie w duchu odpowiedzialności za misję głoszenia Ewangelii całemu światu angażowały się przez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc w działalność Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej.
 4. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego dobrze wykorzystali czas /V Synodu Kościoła Tarnowskiego/ na refleksję i działanie dla dobra naszych braci, również tych, których wiara osłabła lub zanikła i tych, którzy jej nigdy w sobie nie rozpoznali.
 5. Módlmy się za nas samych i całą naszą parafię, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stał się dla nas okazją pójścia z dobrym słowem Ewangelii do tych naszych braci, wśród których przychodzi nam żyć i działać.

Wysłuchaj, Ojcze, te prośby, które zanosimy do Ciebie. Wysłuchaj nas przez Chrystusa, Twojego Syna, który sam posłany przez Ojca, w mocy Ducha Świętego posyła nas, byśmy głosili Ewangelię braciom na nią czekającym.

Przed rozesłaniem

Wracajmy do codziennego życia z przekonaniem, że zostaliśmy umocnieni w wierze i w mocy Ducha Bożego i że jesteśmy w stanie dzielić się tą wiarą. To będzie naszą najlepszą służbą wobec sióstr i braci.

Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza hostio” 

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości missio ad gentes i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek więc chce, „aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

 • Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za misję ad gentes, jak i za tę do braci wśród nas żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…
 • Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…
 • Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…
 • Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

 • Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…
 • Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…
 • Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…
 • Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

 • Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…
 • Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…
 • Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…
 • Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Wiele jest serc”

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Krzysztof Czermak

­