XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA,
I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30; Ew. Mt 1,1-18-23

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bogurodzica”
Na przygotowanie darów – „Cześć Maryi”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona”
Na uwielbienie – „Upadnij na kolana”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dziś uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jej narodzenie utwierdza nas w pokoju, jak mówią słowa kolekty, ponieważ na świat przyszła Nowa Ewa, która miała przerwać niewierność wiernością. Wraz z Maryją stańmy pełni wiary przed ołtarzem Boga, na którym składamy nasze intencje i samych siebie, tak jak ona złożyła swe życie Bogu i otrzymała pokój serca, którego świat dać nie może.

Parafia na wzór Maryi 

Orędzie: Parafia nie jest celem samym w sobie, lecz służy zbawieniu ludzi mieszkających na jej terenie, poprzez dawanie im Chrystusa na wzór Maryi.
Cel: Ożywić w parafii pobożność maryjną, która kształtuje właściwą wizję wspólnoty, gdzie obecny jest Żywy Chrystus, dający prawdziwy pokój.

Modlitwa wiernych

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z ufnością i pokojem w sercach módlmy się do Boga:

  1. Za Kościół święty, aby zawsze głosił nabożeństwo ku czci Maryi, która jest Jego Matką.
  2. Za polski parlament, aby dopełnił ślubów, które Jan Kazimierz złożył Królowej Polski.
  3. Za wszystkich Polaków i Polki, aby nie bali się oddać w niewolę Oblubienicy Ducha Świętego.
  4. Za zatwardziałych grzeszników, aby odkryli słodycz matczynego uśmiechu z nieba, który wzywa ich do nowych narodzin.
  5. Za dusze w czyśćcu cierpiące, aby wsparci orędownictwem Królowej Wszystkich Świętych czym prędzej osiągnęli rozkosze niebiańskie.
  6. Za nas, abyśmy kochali naszą parafię i kształtowali jej oblicze na wzór Arki Przymierza.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty zechciałeś, aby Maryja stała się Twą Matką, prosimy przez wzgląd na Jej zasługi: wysłuchaj naszych błagań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Zapatrzeni w przykład Maryi, naśladujmy Ją w Jej poddaniu się woli Bożej, której spełnianie daje prawdziwe szczęście. Niech nam w tym towarzyszy Boże błogosławieństwo, które płynie z ofiary Jezusa Chrystusa.

Ks. Piotr Świerczek

­