I czyt. Iz 66,18-21; Ps 117; II czyt. Hbr 12,5-7.11-13; 
Ew. Łk 13,22-30

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą”
Na przygotowanie darów – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzięki Eucharystii jesteśmy współczesnymi Jezusowi! On jest dla nas światłem i źródłem radości nawet w trudach i przeciwnościach. Podczas tej wspólnej modlitwy uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, aby Jego chwała wzrastała we wszystkim, co czynimy. Otwórzmy nasze serca na dar słowa Bożego i przygotujmy je na przyjęcie Jego Ciała w Komunii Świętej.

Parafia domem dla wszystkich

Orędzie: Zbawienie jest ofertą dla wszystkich. Domaga się jednak osobistego wyboru i wysiłku. Dokonuje się to w konkretnej wspólnocie, jaką jest parafia, do której należymy.
Cel: Ukazanie, że przez osobiste doświadczenie Boga we wspólnocie parafialnej człowiek nosi w sobie pragnienie podzielenia się z innymi spotkanym Jezusem.

Modlitwa wiernych

Do Boga miłosiernego, który jest naszym Ojcem, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w Duchu Świętym módlmy się w sprawach Kościoła i świata:

  1. Za Kościół święty, aby skutecznie i z mocą głosił Dobrą Nowinę wszystkim ludziom.
  2. /Za zaangażowanych w dzieło V synodu naszej diecezji, aby otwarte serca na działanie Ducha Świętego rozpaliły na nowo płomień pragnień czynienia uczniów Jezusa ze wszystkich spotykanych ludzi./
  3. Za nasze rodziny, aby stawiając Jezusa w centrum swego życia, były silne Bogiem.
  4. Za naszą parafialną wspólnotę, aby przez każdego z nas stawała się prawdziwym domem dla wszystkich.
  5. Za zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego domu.
  6. Za nas samych, abyśmy potrafili w codzienności naśladować cnoty Najświętszej Rodziny.

Ojcze, wysłuchaj próśb naszych, jeśli zgodne są z Twoją wolą. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Brata.

Przed rozesłaniem

W życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Dziękujmy Bogu za to, że mogliśmy razem w Eucharystii uwielbiać Jego obecność. Bóg jest przy nas w radościach, a także we wszelkich trudnościach. Niech Jego błogosławieństwo płynące z Eucharystii umocni nas w tworzeniu prawdziwego domu z naszej parafialnej wspólnoty.

Ks. Tomasz Rąpała

­