I czyt. Jr 38,4-6.8-10; Ps 40; II czyt. Hbr 12,1-4; 
Ew. Łk 12,49-53

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Boże w dobroci”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Posyłam was na pracę bez nagrody”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pełni wiary i zbawiennej czci spójrzmy na ołtarz, gdzie za chwilę Jezus złoży Ojcu Niebieskiemu ofiarę przebłagalną za nasze grzechy oraz nakarmi nas Chlebem Eucharystycznym. Prośmy więc Pana Boga, aby oczyścił nasze dusze na to radosne spotkanie.

Duch Święty źródłem radości

Orędzie: Wśród różnych przeciwności chrześcijanin może wciąż, dzięki Duchowi Świętemu, doświadczać wewnętrznej radości.
Cel: Uszlachetniać i pogłębiać motywy cieszenia się tym, co nam dostarcza życie codzienne.

Modlitwa wiernych

Do Boga, najlepszego Ojca, który pragnie naszego szczęścia, zanieśmy pokorne wołanie:

  1. Miej w opiece Kościół święty, dzieło Twojego Syna, niech bez przeszkód prowadzi ludzi do szczęśliwości wiecznej.
  2. Panie, wspomagaj swoją łaską papieża, biskupów i kapłanów, aby poprzez życie i posługę kapłańską głosili światu, jak piękna jest Ewangelia Chrystusowa.
  3. Napełniaj swoją mądrością umysły i serca tych, którzy sprawują władzę, aby w pokoju i z poczuciem odpowiedzialności wykonywali obowiązki im powierzone.
  4. Spraw, aby nikt nie czuł się bezradny i opuszczony, gdy będzie doświadczał choroby lub ubóstwa.
  5. Pomóż nam łaską swoją tak przeżywać świętą tajemnicę Eucharystii, abyśmy wzmocnieni na duszy szczęśliwie rozpoczęli nadchodzący tydzień.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjmij modlitwy swoich dzieci i utrwal w naszych sercach głęboką wiarę w Twoją Opatrzność.

Przed rozesłaniem

Otwórzmy serca na Boże błogosławieństwo, niech ono ogarnie wszystkie sprawy, jakie czekają nas w tym tygodniu.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­