I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab; Ps 45; 
II czyt. 1 Kor 15,10-26; Ew. Łk 1,39-56

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Maryjo, w niebo uniesiona”
Na przygotowanie darów – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”
Na komunię – „Kłaniam się Tobie”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które dziś uroczyście obchodzimy, kieruje nasze oczy i serca ku niebu. Budzi w nas pragnienie, „byśmy się też tam dostali i na wieków śpiewali”, oddając Bogu cześć i doznając szczęścia oglądania Go twarzą w twarz.

Duch Święty źródłem skromności

Orędzie: Napełniona Duchem Świętym Maryja jest dla nas wzorem skromności, która prowadzi do chwały nieba.

Cel: Aby przez wpatrywanie się w Maryję Wniebowziętą budzić w sobie pragnienie bycia lepszym niż się jest obecnie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Panem całego stworzenia, również naszej duszy i ciała, zwróćmy się z pokornym wołaniem:

  1. Ojcze Niebieski, otaczaj opieką Kościół swój i broń go od wszelkiego nieszczęścia.
  2. Panie, spraw, aby rządzący państwem zgodnie współpracują z Kościołem w budowaniu społecznego ładu i sprawiedliwego traktowania wszystkich obywateli.
  3. Nie dopuść, Panie, aby ktoś był w naszej Ojczyźnie opuszczony i zdany jedynie na własne siły.
  4. Niech czas wakacji i urlopów, dzięki Twej ojcowskiej Opatrzności, będzie okresem bezpiecznego odpoczynku i regeneracji sił do lepszego wykonywania obowiązków stanu.
  5. A nam tu obecnym daj, Ojcze Niebieski, łaskę Bożą do wiernego zachowywania Twoich przykazań i pouczeń Ducha Świętego.

Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Panie, niechaj w naszych sercach nigdy nie ustanie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Z nadzieją w sercu na obfitość łaski Bożej w nowym tygodniu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­