I czyt. Koh 1,2; 2,21-23; Ps 95; II czyt. Kol 3,1-5.9-11; 
Ew. Łk 12,13-21

Proponowane pieśni:

Na wejście: „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów: „Jeden chleb”
Na komunię: „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie: „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie: „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Żyjemy na ziemi, a z woli Boga przeznaczeni jesteśmy do nieba. Czasem trudno jest o tym pamiętać i wówczas gubimy się w sprawach tego świata. Niech pobożny udział w tej Mszy Świętej pomoże nam rozeznać, co jest ważne i dotyczy naszego zbawienia, a co tylko ważne do czasu naszej śmierci.

Duch Święty źródłem wstrzemięźliwośi

Orędzie: Duch Święty uwalnia nas od nieładu pożądliwości wobec rzeczy stworzonych.
Cel: Przekonać, że człowiek wstrzemięźliwy żyje bardziej duchem niż materią, bo ma szersze horyzonty myślowe.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, zanieśmy pełne ufności prośby.

 1. Za Kościół święty, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby prowadzili lud sobie powierzony drogą zabawienia.  
 2. Za sprawujących władzę, aby w organizowaniu dni wolnych od pracy i nauki zadbali o bezpieczeństwo imprez wakacyjnych.
 3. Za przebywających na wakacjach i wczasach, aby pamiętali, że całe bogactwo świata stworzonego jest darem Ojca Niebieskiego dla wzmocnienia naszych sił duchowych i fizycznych.
 4. Za osoby chore, cierpiące i osamotnione, aby doznawały skutecznej i serdecznej pomocy w swej trudnej sytuacji życiowej.
 5. Za nas tu obecnych, aby dzisiejsze spotkanie z Jezusem w Eucharystii owocowało bogactwem łaski Bożej w nowym tygodniu naszego życia.

Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Panie, niechaj w naszym sercu nigdy nie ustanie.

Przed rozesłaniem

Duch Święty uposaża nas w łaskę wstrzemięźliwości, ale to od nas zależy na ile będziemy potrafili z nią współpracować. Niech świadomość, że Boże błogosławieństwo stale nam towarzyszy, ilekroć wchodzimy na drogę dobra, będzie dla nas zachętą do ćwiczenia się w cnocie wstrzemięźliwości.

Duch Święty źródłem wstrzemięźliwości

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza Hostio

Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, klękamy przed Tobą i wpatrujemy się z wiarą i miłością w świętą postać Chleba Eucharystycznego. Dziękujemy Ci za to, że w tak przedziwny sposób postanowiłeś być z nami aż do skończenia świata.

Będziemy powtarzać:

BĄDŹ UWIELBIONY, BOŻE NIESKOŃCZONY!

 • We wszystkich kościołach i kaplicach, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament …
 • Przez pobożny udział w nabożeństwach i procesjach eucharystycznych…
 • Gdy przyjmujemy Cię w Komunii Świętej z należną czcią i zbawiennym lękiem…
 • W chwilach cichej adoracji, gdy przechodząc koło kościoła wstępujemy, aby się Tobie pokłonić …
 • W naszych pragnieniach, abyśmy każdą Mszę Świętą przeżywali w połączeniu z Komunią Świętą …

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Pójdź do Jezusa”

Panie Jezu, Twój apostoł Paweł mówi dziś do nas: „Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, (…) dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1.2). Ty wiesz, Panie, jak trudno nam to przychodzi. To, „co na ziemi”, tak bardzo nas absorbuje. Różne kłopoty, troski i zmartwienia tak pochłaniają naszą uwagę, że czasem zapominamy o tym, co nas czeka tam, w górze. Zapominamy, że nieustannie patrzysz na nas, że zawsze jesteś przy nas, gotowy przyjść nam z pomocą. Obyśmy zawsze o tym pamiętali.

Będziemy powtarzać: OKAŻ NAM, PANIE, MIŁOSIERDZIE TWOJE I DAJ NAM SWOJE ZBAWIENIE!

 • Gdy nas ogarnia zniechęcenie do pracy nad swoim zbawieniem…
 • Gdy nas niepokoją wspomnienia dawnych grzechów…
 • Gdy trudno nam przebaczyć tym, którzy nas obrazili lub skrzywdzili…
 • Gdy nam się wydaje, że nie mamy grzechów i nie czujemy potrzeby pójścia do spowiedzi …
 • Gdy korzystając z radia, telewizji lub z Internetu gubimy się czasem, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię”

Święty Paweł przypomina: „Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3). To nam daje poczucie bezpieczeństwa i siłę. Nie chcemy zagubić się w doczesności, bo z Twojej, Panie Jezu, łaski dzięki pomocy sakramentalnej mamy siłę dążyć do tego, „co w górze”. Jesteśmy pewni Twojej pomocy.

Będziemy powtarzać: POMAGAJ NAM, PANIE JEZU!

 • W rozwiązywaniu wszelkich kłopotów życiowych zgodnie z Ewangelią…
 • Dbać o religijną atmosferę w naszych rodzinach…
 • Gdy zmagamy się z naszymi wadami i powtarzającymi się grzechami…
 • Abyśmy przy Twojej pomocy potrafili zadawać śmierć temu, co przyziemne w naszym życiu…
 • W budowaniu Twojego królestwa w naszej Ojczyźnie …

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, pragnienia ludzkich serc”

Wracając do domu zabieramy z sobą zapewnienie Twojego apostoła, Panie: „Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach” (Kol 3,4-5). Niech to się stanie programem na nowy tydzień życia i źródłem radości dla naszej duszy.

Pieśń – „Przed tak wielkim sakramentem”

Ks. Franciszek Kostrzewa

­