I czyt. Rdz 18,20-32; Ps 138; II czyt. Kol 2,12-14; 
Ew. Łk 11,1-13

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą”
Na przygotowanie darów – „Ojcze z niebios”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się w dzień Pański jako wspólnota Ludu Bożego na sprawowanie Najświętszej Ofiary. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy o postawie Abrahama, który targuje się z Bogiem w sprawie uratowania sprawiedliwych w Sodomie. Z kolei w Ewangelii Chrystus zachęca do wytrwałej modlitwy. Stąd słowem, jakie dziś w sposób szczególny do nas przemawia, będzie „cierpliwość”. Dlatego podczas tej Mszy Świętej prośmy Pana, aby na nowo umocnił w nas tę jakże ważną sprawność.

Duch Święty źródłem cierpliwości

Orędzie: Duch Święty uzdalnia nas do pokornego i wytrwałego proszenia Boga Ojca o potrzebne nam dary.

Cel: Przypomnienie o roli cierpliwości w życiu człowieka.

Modlitwa wiernych

Dobremu Bogu, który wysłuchuje naszych modlitw i nie opuszcza nas w potrzebie, przez Jezusa Chrystusa przedstawmy nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby zjednoczony w Chrystusie trwał w nauce apostołów, na łamaniu chleba i na modlitwie.
  2. Za zaniedbujących codzienną modlitwę, aby wsparci łaską Bożą odnowili swoją więź z Bogiem.
  3. Za wypoczywających na urlopach, aby nie tylko umocnili swoje siły do codziennej pracy, ale także odnowili się
  4. Za wszystkich tracących cierpliwość, aby czerpiąc siły z ewangelicznego wskrzeszenia Łazarza na nowo zaufali Bogu.
  5. Za zmarłych naszych krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, aby obmyci Krwią Chrystusa zostali przyjęci do niebieskiej ojczyzny.
  6. Za nas samych i nasze rodziny, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i zawsze ufali Bogu.

Miłosierny Boże, przedstawiliśmy Ci nasze prośby, ufając, że nas wysłuchasz. Bądź uwielbiony teraz i przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Nasze liturgiczne spotkanie dobiega końca. Zasłuchani w Słowo Boże i umocnieni Eucharystią stawajmy się z dnia na dzień bardziej wytrwali i cierpliwi. A Boże błogosławieństwo niech nas w tym umacnia.

Ks. Tadeusz Michalik

­