I czyt. Rdz 18,1-10a; Ps 15; II czyt. Kol 1,24-28; 
Ew. Łk 10,38-42

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „O Boże dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każdorazowy udział w niedzielnej Mszy Świętej to okazja do tego, by jeszcze raz uświadomić sobie naszą przynależność do rodziny dzieci Bożych, którą tworzymy poprzez fakt przyjęcia chrztu św. Eucharystia stanowi szczyt miłości Boga do człowieka – miłości, która nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy miłością wobec siebie nawzajem. Niech udział w tej Mszy Świętej na nowo rozbudzi w nas zdolność dostrzegania naszych bliźnich i otwierania na ich potrzeby naszych serc.

Duch Święty źródłem uprzejmości

Orędzie: Chrześcijanin „ugoszczony” przez Boga na uczcie eucharystycznej staje się uprzejmy i gościnny dla innych.
Cel: Przypomnienie o konieczności okazywania innym aktów uprzejmości, które w sposób szczególny powinny charakteryzować wspólnoty chrześcijańskie.

Modlitwa wiernych

Jezus Chrystus jest wśród nas obecny i nieustannie wstawia się u Ojca w naszych potrzebach, zanieśmy więc do Niego nasze pokorne modlitwy:

  1. Za Kościół święty, aby dzięki Bożej miłości gromadził ludzi w jedną owczarnię i prowadził do domu Ojca.
  2. Za kapłanów codziennie sprawujących sakramenty, aby to, co czynią, przyczyniło się również do ich zbawienia.
  3. Prośmy za cierpiących z powodu osamotnienia i odrzucenia, aby odnaleźli swoje miejsce w Sercu Jezusa.
  4. O ducha wzajemnej życzliwości i uprzejmości w naszych rodzinach i sąsiedztwach oraz miejscach pracy.
  5. /O dobre owoce V Synodu Diecezji Tarnowskiej./
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć miłość Boga i mogli zarażać nią tych, których spotkamy.

Dobry Panie, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, bądź uwielbiony za Twoją świętą obecność i nieskończoną miłość przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Msza Święta dobiega końca. Umocnieni Bożym słowem oraz Eucharystią idźmy do naszych obowiązków i zajęć dnia codziennego, pamiętając o tym, że zawsze i każdego dnia jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, że jesteśmy jedną wielką rodziną dzieci Bożych. Bądźmy dla siebie uprzejmi i pomagajmy sobie w każdej sytuacji. A Boże błogosławieństwo niech nas umacnia.

Ks. Tadeusz Michalik

 

­