I czyt. Krl 19,16b.19-21; Ps 16; II czyt. Ga 5,1.13-18; 
Ew. Łk 9,51-62

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą”
Na przygotowanie darów – „Ojcze z niebios”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każda Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła, która zbiera się na Jej sprawowanie. Jest także pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech zatem nasz pobożny w Niej udział jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć bliskości Tego, który do nas przychodzi i otworzy nasze serca na drugiego człowieka, którego Bóg stawia na drogach naszej codzienności. Prośmy także o otwartość naszych serc na Ducha Świętego i Jego dary.

Duch Święty źródłem łaskawości 

Orędzie: Chrystus przez swojego Ducha zadaje śmierć wrogości, która jest w nas.
Cel: Przypomnienie prawdy o obecności Ducha Świętego w naszym życiu, który uwalnia nas od postawy wrogości wobec naszych bliźnich.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym skierujmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby w świecie był znakiem obecności Chrystusa, który nieustannie posyła nam Ducha Świętego.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby umocnieni łaską Ducha Świętego prowadzili powierzony im Lud Boży drogami zbawienia.
  3. Módlmy się za rodziny naszej diecezji, aby w „mocy Bożego Ducha” podejmowały i realizowały powierzone im powołanie.
  4. Módlmy się za tych, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności, aby potrafili na nowo zaufać Bożej Opatrzności i powierzać Jej swoje troski i kłopoty.
  5. Módlmy się za zmarłych (a szczególnie NN.), aby mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli prawdziwymi świątyniami Ducha Świętego i z Jego pomocą mogli podejmować wyznaczone nam zadania.

Wszechmogący, wieczny Boże, racz łaskawie przyjąć i wysłuchać nasze modlitwy, jakie my zanosimy przed Twój święty tron. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

Przed rozesłaniem

Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas do tego, abyśmy każdego dnia swoim życiem i postępowaniem świadczyli o Jezusie i otwierali się na działanie Ducha Świętego, który jest w nas.

Ks. Robert Dytko

­