I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18; 
Ew. Mt 16,13-19

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę””

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Słowami pieśni na wejście zachęcaliśmy się do głoszenia z należną czcią i właściwym przejęciem wielkich rzeczy, jakich Pan Bóg dokonał w swoich świętych apostołach: Piotrze i Pawle. Mimo iż tak różni, obaj doświadczyli własnej słabości oraz stali się znakami przemieniającej mocy łaski Bożej. Duch Święty działający w Kościele nieustannie przemienia grzeszników w świętych, dlatego, choć liczne na nas ciążą winy, to ufamy, że miłosierny i litościwy Pan nie odtrąci swych grzesznych dzieci, ale wejrzy na nasz szczery żal i przemieni nas swoją łaską. Prośmy w czasie tej Eucharystii o wewnętrzną przemianę oraz utwierdzenie w dobrym.

Duch Święty źródłem świętości Kościoła

Orędzie: Duch Święty działający w Kościele przemienia grzeszników w świętych.
Cel: Zwrócenie uwagi na przemieniające działanie łaski Bożej i darów Ducha Świętego.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca módlmy się z ufnością:

  1. Za Kościół święty, aby umocniony świadectwem apostołów Piotra i Pawła zawsze i wszędzie odważnie głosił Ewangelię Chrystusa.
  2. Za papieża, biskupów i kapłanów, aby swoją posługą umacniali swych braci w wierze.
  3. Za misjonarzy i misjonarki, aby nie zrażali się trudnościami i przeciwnościami napotykanymi podczas swej działalności.
  4. Za ludzi świadomie trwających w grzechu, aby doświadczyli łaski uwolnienia i uzdrowienia.
  5. Za nas samych, abyśmy nieustannie otwierali się na przemieniające działanie Ducha Świętego.

Panie, który wysłuchałeś uczniów modlących się za uwięzionego Piotra, wejrzyj łaskawie na nasze dzisiejsze prośby i wysłuchaj naszej modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Gdy św. Piotr i św. Paweł spotkali na swej drodze Jezusa, ich życie uległo zmianie. Oby to nasze dzisiejsze spotkanie z Chrystusem podczas kończącej się Eucharystii również zaowocowało przemianą naszego życia. Niech błogosławieństwo, które przyjmiemy, pomaga nam otwierać się na przemieniające działanie Ducha Świętego.

Ks. Piotr Jaworski

­