I czyt. Za 12,10-11; Ps 63; II czyt. Ga 3,26-29; 
Ew. Łk 9,18-24

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej”
Na zakończenie – „Com przyrzekł Bogu” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przychodzimy dziś, jak w każdą niedzielę, na Eucharystię, aby Chrystus pokrzepił nas swoim słowem oraz nakarmił swoim Ciałem. Pragniemy nabrać sił na cały rozpoczynający się tydzień. Chcemy rozpocząć go i przeżywać razem z Bogiem. Wiemy bowiem, że tylko tak będzie on dobry i pożyteczny dla nas i dla innych. Dlatego polećmy Bogu samych siebie, nasze rodziny i naszych bliskich, a także zawierzmy Panu wszystkie sprawy i zadania, jakie czekają nas w najbliższych dniach. Oby z Bożą pomocą ten czas obfitował we wszelkie dobro. O to się teraz wspólnie módlmy.

Duch Święty źródłem wierności

Orędzie: Duch Święty uzdalnia nas do wiernego kroczenia za Chrystusem drogą codziennych obowiązków.
Cel: Otwarcie na dary Ducha Świętego, które przy naszej współpracy owocują wiernością w realizacji życiowego powołania.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa módlmy się w Duchu Świętym:

  1. Umacniaj Kościół, aby całemu światu niósł dobrą nowinę o zbawieniu.
  2. Wejrzyj na pogrążonych w grzechach, aby doświadczyli Twojej bliskości i weszli na drogę nawrócenia.
  3. Pomóż małżeństwom rozbitym i pogrążonym w kryzysie odnaleźć drogę pojednania i odnowić ich miłość.
  4. Przebacz winy zmarłym pokutującym w czyśćcu i pozwól im cieszyć się wieczną radością.
  5. Prowadź nas, abyśmy w naszej codzienności wiernie podążali drogą wskazaną nam przez Chrystusa.

Panie, który wiernie czuwasz nad swoim ludem, wysłuchaj próśb, które z wiarą przedstawiliśmy, i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Panie, mówisz dzisiaj do nas: „Jeśli kto chce iść za Mną…” (Łk 9,23b). Chcemy iść za Tobą! Chcemy pełnić wolę Twoją! Wspieraj nas, Panie, w trudzie podążania drogą naszego powołania! Błogosław nam na każdy dzień!

Ks. Piotr Jaworski

­