I czyt. Prz 8,22-31; Ps 8; II czyt. Rz 5,1-5; Ew. J 16,12-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Jeden w naturze”
Na przygotowanie darów – „Trójcy Najświętszej”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „O mój Jezu w Hostii skryty”
Na zakończenie – „Chryste, Ty jesteś drogą”
Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi” – dzisiejszą uroczystością oddajemy cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, składając dziękczynienie za stworzenie, odkupienie i uświęcenie [a przeżywając dzisiaj także Diecezjalne Święto Rodziny, szczególnie wpatrujemy się w Trójcę Świętą, która jest wzorem miłości małżeńskiej i rodzinnej]. Niech nasz udział w Eucharystii rozpali naszą miłość do Boga, a przyjęcie Komunii Świętej będzie umocnieniem naszej więzi z Bogiem i jedności w naszych rodzinach.

Duch Święty źródłem miłości

Orędzie: Miłość małżeńska i rodzinna wypływa z Trójcy Świętej, która jest jej wzorem.
Cel: Ukazanie Trójcy Świętej jako inspiracji i wzoru chrześcijańskiej miłości małżeńskiej i rodzinnej.
Modlitwa wiernych

Boże, w dobroci swojej pochylający się nad troskami i problemami człowieka, przyjmij nasze wspólne błagania:

  1. Aby Kościół nieustannie otwierał się na działanie Ducha Świętego i stale wielbił Boga.
  2. Aby nasza Ojczyzna na drogach swego rozwoju zawsze pozostawała wierna prawu Bożemu.
  3. Aby członkowie naszych rodzin darzyli się wzajemną miłością, szacunkiem i zaufaniem.
  4. Aby umierający szczerze żałowali za grzechy i ufnie powierzali się dobremu Bogu.
  5. Abyśmy z uwagą słuchali słów Jezusa i wiernie wypełniali je w codzienności.

Boże, spełnij pragnienia modlącego się ludu, aby wielbił Cię z wdzięcznością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Przed rozesłaniem

Papież Franciszek zapisał w swojej Adhortacji apostolskiejAmoris Laetitia” poświęconej miłości w rodzinie piękne słowa: „Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas” (Franciszek, Amoris Laetitia, 121). Kontemplując dziś miłość Trzech Osób Boskich, naśladujmy ją w naszych rodzinach, aby dla współczesnego świata, tak bardzo spragnionego prawdziwej miłości, były one czytelnym i wyraźnym znakiem miłości Boga. Niech nam w tym Bóg błogosławi!

Ks. Piotr Jaworski

­