I czyt. 1 Krl 17,10-16; Ps 146; II czyt. Hbr 9,24-28; Ew. Mk 12,38-44

 Wprowadzenie do Mszy Świętej

Chociaż w sensie liturgicznym dzisiejsza niedziela nosi miano niedzieli zwykłej, to jednak dla naszego narodu jest ona wielkim świętem związanym z kolejną, 94. rocznicą odzyskania niepodległości. Ojczyzna i jej wolność to dwa wielkie zadania, które stawia przed nami Boża Opatrzność, abyśmy je jako naród i jako poszczególni jego członkowie raz jeszcze z miłością przyjęli i pomnożyli dla dobra nas żyjących i przyszłych pokoleń, które po nas przyjdą.

Rozpoczynając tę Eucharystię w Święto Niepodległości przeprośmy Boga za wszystkie grzechy, a szczególnie za te, które godzą w dobre imię naszej Ojczyzny i naszego Narodu.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski oraz świętych patronów naszej Ojczyzny zanieśmy wspólne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze w naszej Ojczyźnie cieszył się wolnością oraz szacunkiem ze strony władzy państwowej.

2.Módlmy się za polskich biskupów i kapłanów, aby pozostali zawsze wierni swojemu narodowi i jego pięknej tradycji.

3.Módlmy się za władzę ustawodawczą i wykonawczą, aby stanowione i realizowane przez nią prawa były zawsze zgodne z najwyższym prawem Bożym.

4.Módlmy się za polską młodzież i dzieci, aby nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii i kultury.

5.Módlmy się za poległych w obronie wolnej i suwerennej Polski, aby ich ofiara życia owocowała patriotyzmem współczesnych Polaków.

6.Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy naszymi drobnymi ofiarami budowali pomyślność naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

Boże Wszechmogący, usłysz głos modlącego się Kościoła i obdarz go darem pełnej wolności w wolnej i suwerennej Polsce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pełni radości i dumy z wolnej i suwerennej Polski idźmy do naszych domów, szkół i zakładów pracy, aby pomnażać ojczyste dobro i utwierdzać wolność, która jest dana od Boga i wymodlona przez całe pokolenia w Kościele, który jest naszym domem.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”

Na przygotowanie darów – „Weź w swą opiekę”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna”

Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

­