I czyt. Dz 4,32-35; Ps 118; II czyt. 1 J 5,1-6; Ew. J 20,19-31

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś w sposób szczególny pragniemy poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy Świętej, a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania. Pragniemy także dziękować Bogu za to, że uczynił Kościół szafarzem Jego miłosierdzia.

Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, miłosiernego Ojca.

Modlitwa wiernych

Pełni ufności w miłosierdzie Boże przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że zostaną wysłuchane, jeśli taka jest wola Boża:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
  i prezbiterów, aby ukazywali współczesnemu światu niezgłębioną tajemnicę miłosiernej miłości Boga do człowieka.
 2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby ich wiara wyraziła się w czynnej miłości względem potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia.
 3. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, ubogich
  i bezdomnych, aby otrzymali konieczną pomoc ze strony bliźnich i nigdy nie zwątpili w Bożą opatrzność i Boże miłosierdzie.
 4. Módlmy się za trwających w grzechach ciężkich i żyjących z dala od Boga i Kościoła, aby przez szczere nawrócenie otwarli swe serca na działanie Bożej łaski i odzyskali pokój serca.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy ochotnie okazywali miłosierdzie potrzebującym naszej pomocy i dostąpili miłosierdzia Bożego.
 7. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską gorliwości w spełnianiu czynów miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni uczestnictwem w Najświętszej Ofierze wróćmy do naszej codzienności i starajmy się świadczyć, że Bóg jest z nami w czynach miłosierdzia i miłości. Niech nas w tym umocni błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź uwielbiony”

Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

­