I czyt. 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; II czyt. 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Ew. J 1,35-42


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii jako rodzina dzieci Bożych, którymi staliśmy się przez chrzest święty. Ponadto tworzymy mistyczne – tajemnicze ciało Chrystusa, którego Głową jest sam Jezus, a my Jego członkami. Każdy z nas ma w tym organizmie zadanie do spełnienia, wynikające z naszego powołania. Dlatego potrzebujemy mocy łaski uświęcającej, która przychodzi przez słuchanie słowa Bożego i przyjęcie pokarmu, jakim jest Komunia Święta.

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który powołuje nas do światła wiary i przez Jezusa Chrystusa czyni nas przybranymi dziećmi, włączając nas w Jego Mistyczne Ciało, skierujmy pokorne i ufne błagania:

  1. Módlmy się za Kościół święty, Mistyczne Ciało Chrystusa, aby głosząc światu tajemnice Boga, przyczyniał się do bratniej miłości wszystkich ludzi.
  2. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby moc Ducha Świętego wspierała go w rozwiązywaniu aktualnych problemów i umacniała jedność w Kościele Chrystusowym.
  3. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby ich serca wolne od grzechu były zawsze świątynią Ducha Świętego.
  4. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby uznawali odwieczną Bożą mądrość w trosce o dobro narodów.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby tajemnica zmartwychwstania stała się ich udziałem.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby czynny udział w Eucharystii coraz bardziej nas jednoczył w Mistycznym Ciele Chrystusa.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który przez swojego Syna pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby nasze prośby i ofiary, połączone z owocami Jego zbawczej męki, wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Dobiega końca Msza Święta, w której Jezus ofiarował się za nas. Przyjmijmy błogosławieństwo, niech ono nas umocni, abyśmy idąc w świat, świadczyli o tym, że jesteśmy prawdziwie członkami Jego Mistycznego Ciała.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb, co zmienia się”

Na komunię – „Przygotuję Ci serce”

Na uwielbienie – „Już gościsz”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

­