I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; Ew. Mk 1,6b-11


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza niedziela – niedziela Chrztu Pańskiego – tak mocno i wyraźnie przypomina nam to szczególne wydarzenie znad Jordanu, kiedy nasz Zbawiciel Chrystus Pan przyjął chrzest od Świętego Jana Chrzciciela. Ponadto uzmysławia nam również znaczenie naszego chrztu świętego, pierwszego przyjętego przez nas sakramentu, który włączył nas do Kościoła. Jako ludzie ochrzczeni, wszczepieni w Chrystusa, jako żywe cząstki Kościoła świętego przychodzimy dziś na niedzielną Eucharystię, aby oddawać chwałę Jezusowi, naszemu Panu, Odkupicielowi i Głowie Kościoła.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który z miłością przyjmuje prośby swoich dzieci, zanieśmy teraz w pokorze nasze wołania:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby bez przeszkód mógł realizować w dzisiejszym świecie misję głoszenia Ewangelii.
  2. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z gorliwością troszczyli się o rozwój wiary, nadziei i miłości u siebie i u bliźnich.
  3. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby z troską i zaangażowaniem podejmowały dzieło wychowania młodego pokolenia.
  4. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących, aby nigdy nie zabrakło im wsparcia i odpowiedniej pomocy ze strony bliźnich.
  5. Módlmy się za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby Chrystus obdarzył ich łaską miłosierdzia i przyjął do królestwa zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o zobowiązaniach płynących z przyjętego przez nas sakramentu chrztu świętego.

Najłaskawszy Boże, racz przyjąć wołanie, które Tobie przedstawiliśmy, i je wysłuchać, jeżeli taka jest Twoja święta wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Od przyjęcia chrztu świętego należymy do Kościoła założonego przez Chrystusa Pana. Niech świadomość tej przynależności zawsze umacnia nas w codziennym życiu, aby było ono wierne nauce Jezusa, naszego Zbawiciela. Niech zachęca nas również do wyznawania wiary wobec świata.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego wielki dar”

Na przygotowanie darów – „Com przyrzekł Bogu”

Na komunię – „U drzwi Twoich”

Na uwielbienie – „W żłobie leży”

Na zakończenie – „Podnieś rączkę, Boże Dziecię”

 

­