I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Nowy Rok bieży"
Na przygotowanie darów – „Jezusa narodzonego"
Na komunię – „Z nieba wysokiego"
Na uwielbienie – „Pójdźmy wszyscy do stajenki"
Na zakończenie – „Gdy śliczna Panna"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W pierwszym dniu nowego roku stajemy przed Bogiem, Panem czasu, który jest „Ten sam wczoraj, dziś i na wieki". Kościół w liturgii kieruje nasz wzrok ku Tej, która przyniosła światu Zbawiciela, ku Maryi, Świętej Bożej Rodzicielce. Pochylona nad żłóbkiem Jezusa, zasłuchana w śpiew aniołów, zadziwiona wizytą pasterzy i zapatrzona w Dziecię uczy nas zasłuchania w Boży głos przemawiający mową wydarzeń, czasem trudnych do zrozumienia i posłuszeństwa Jego woli.

Matka Zbawiciela jest i naszą Matką w porządku łaski i pragnie uczestniczyć po macierzyńsku we wszystkim, co złoży się na ten nowy odcinek czasu, rok 2013. Dziękując Bogu za dar Bożej i naszej Matki, prośmy Ją o wstawiennictwo, abyśmy dany nam czas umieli wykorzystać dla dobra dusz naszych.

Rozpoczynając udział w Eucharystii, otwórzmy nasze serca przed Bogiem i prośmy o miłosierne przebaczenie naszych grzechów, zaniedbań dobra i niewierności.

Modlitwa wiernych

Wzywając orędownictwa Świętej Bożej Rodzicielki, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, módlmy się do Boga, naszego Ojca:

1.    Za Ojca Świętego, aby cieszył się opieką i orędownictwem Świętej Bożej Rodzicielki w służbie Kościołowi powszechnemu.
2.    Za narody nękane wojną i konfliktami, aby rozpoczynający się nowy rok był dla nich czasem odzyskania pokoju i wzajemnego zrozumienia.
3.    Za tych, którzy utracili światło wiary i odeszli od Boga i Kościoła, aby otworzyli swe serca na działanie Bożej łaski i odzyskali utracony skarb wiary świętej.
4.    Za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby radowali się pełnią zbawienia z Maryją i wszystkimi świętymi.
5.    Za wszystkich bliskich naszemu sercu i tych, którym składaliśmy życzenia, aby Bóg przez Maryję, obdarzał ich błogosławieństwem swego pokoju.
6.    Za nas samych, abyśmy na wzór Maryi, naszej Matki, zachowywali i rozważali w swoim sercu wielkie rzeczy, którymi nas Bóg obdarzył, i zasłużyli na wieczną chwałę w niebie.

Boże, zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nasze modlitwy, okaż nam swoje pogodne oblicze i obdarz nas błogosławieństwem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na zakończenie naszego udziału we Mszy Świętej przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Niech stanie się ono naszym umocnieniem i zadatkiem wszelkich łask w nowym roku, który dzisiaj rozpoczynamy. Oby towarzyszyła nam opieka i orędownictwo Tej, która dała światu Chrystusa, Zbawiciela, aby Jego narodzenie mogło w nas trwać nieustannie i zaowocowało narodzinami do życia wiecznego.

Ks. Jan Siedlarz

­