I czyt. Rdz 18,1-10a; Ps 15; II czyt. Kol 1,24-28; Ew. Łk 10,38-42

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie” (Ps 54,6). Pierwsze słowa antyfony na wejście dobrze wyrażają najgłębszą prawdę naszej wiary: Bóg jest tym, kto się troszczy, kto się opiekuje, kto jest blisko. Prawdę tę odkrywamy także w dzisiejszych czytaniach mszalnych. Bóg przychodzi do Abrahama, a Jezus przychodzi do domu rodzeństwa – do Łazarza, Marty i Marii – w Betanii. Ta tajemnica spełnia się dzisiaj w naszym życiu. Bóg przychodzi także do nas. Otwartym sercem przyjmijmy Jego słowo i pozwólmy się nakarmić Ciałem i Krwią Jego Syna.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na świętej liturgii, do Boga, naszego Ojca, zanieśmy nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła i całego świata:

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby z radością podejmowali trud obrony i pogłębiania wiary Ludu Bożego.
  2. Módlmy się za kierujących państwami, aby nie utrudniali chrześcijanom wyznawania ich wiary.
  3. Módlmy się za naszych braci prześladowanych za wiarę oraz przeżywających trudności w wierze, aby otwarli się na światło i moce płynące z wysoka.
  4. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby, wypoczywając na wakacjach, pamiętały o swych obowiązkach płynących z wiary.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby za życie wiarą tu, na ziemi, zostali nagrodzeni życiem wiecznych w chwale zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i życie w wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii wzrastali w wierze.

Boże Ojcze, Ty pozwalasz nam uczestniczyć w świętych obrzędach, prosimy Cię o łaskę dobrego wykorzystania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dziękując Panu Bogu za dar wiary i podejmując wyzwania z tym darem związane, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. Andrzej Michalik

­