I czyt. 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16; II czyt. Ga 5,1.13-18; Ew. Łk 9,51-62

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczęły się wakacje. Wielu po trudach pracy chce odpocząć. Jak to dobrze, że jesteśmy dziś na Eucharystii, bo przecież trudno człowiekowi wierzącemu wyobrazić sobie odpoczynek w oderwaniu od Boga. On nam pomoże rozpoznać do końca swoje powołanie, bo przecież w stosunku do każdego z nas ma cudowny plan miłości. Dla każdego inny. Za to, że ociągamy się z rozpoznaniem tego planu miłości, szczerze teraz przeprośmy.

Modlitwa wiernych

„Proście a otrzymacie...” (J, 16.24). Zachęceni przez Jezusa do modlitwy błagalnej, wołajmy do Boga.

  1. Za Kościół święty, aby kierowany przez nowego papieża Franciszka uczył wiernych odkrywać powołanie do świętości.
  2. Za rządzących naszym państwem, aby pomagali wszystkim rodakom żyć godnie i uczciwie.
  3. Za dzieci i młodzież rozpoczynających wakacje, aby w czasie wolnym od nauki Bóg pomógł im odkryć swoje powołanie.
  4. Za rolników, aby wsparci naszą życzliwością i modlitwą oraz Bożą Opatrznością mogli zebrać obfite plony.
  5. Za naszych zmarłych, aby miłosierny Bóg otoczył ich chwałą swoich świętych w niebie.
  6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby otwarta na miłość Boga cieszyła się licznymi Jego darami.

Wszechmogący Boże, uwielbiamy Cię za dary, których nam udzielasz. Ty nas zawsze wysłuchujesz przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Panie, chcę pójść za Tobą...” (Łk 9,61). Niech Boże błogosławieństwo umocni nas na tej drodze ku Bogu. Nie chcemy oglądać się wstecz, ale chcemy iść i głosić królestwo Boże.

Ks. Antoni Bielak

­