Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM Cykl B - Część 2

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM Cykl B - Część 2

on 12 luty 2018 in startowa

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYMCykl B - Część 2 Wprowadzenie do programu duszpastersko-homiletycznego na rok 2017/2018 Środa Popielcowa – 14.02.2018 ...

Read More
200
Nabożeństwo czterdziestogodzinne

Nabożeństwo czterdziestogodzinne

on 31 styczeń 2018 in startowa

Adoracja dla dzieci Adoracje dla członków grup apostolskich i wspólnot zaangażowanych w parafii Adoracje ...

Read More
587
IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

on 21 listopad 2017 in startowa

Słowo wprowadzenia biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża do Mszy Świętej na rozpoczęcie IX Forum Ruchów ...

Read More
120
Rok Duszpasterski 2017/2018

Rok Duszpasterski 2017/2018

on 23 listopad 2017 in startowa

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYMCykl B - Część 1 Wprowadzenie do programu duszpastersko-homiletycznego na rok 2017/2018 I niedziela Adwentu & ...

Read More
1730

Diecezja tarnowska organizuje co dwa lata Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jest to okazja do spotkania się liderów oraz przedstawicieli kilkudziesięciu istniejących w diecezji organizacji katolickich, do pogłębienia braterskiej więzi i komunii z Kościołem, także tym hierarchicznym, oraz do refleksji nad aktualnymi problemami, którymi żyje Kościół. W obecnym roku wiodącym tematem naszego Forum będą zagadnienia synodalne związane z zapowiedzianym zwołaniem V Synodu Diecezji Tarnowskiej, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Kościół na wzór Chrystusa”.

Forum gromadzi ok. 700 osób świeckich z całej diecezji, którym towarzyszą również duszpasterze.

W organizację Forum włączyło się tradycyjnie Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Patronat medialny objęli: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz Tarnowska edycja Gościa Niedzielnego.

Udział w Forum tylko za zaproszeniem, które można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 22 września.

 „Kościół na wzór Chrystusa” - IX DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH - Tarnów, 30.09.2017 r.

 Program:

 /Katedra Tarnowska/
9.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Artura MIZIŃSKIEGO – Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski
/Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5-9/

11.00 - Rozpoczęcie sesji wykładowej
          - Słowo wstępne  - J.E. Ks. Bp Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski 

11.20 - Rola i znaczenie Synodu Diecezjalnego – aspekty prawno-duszpasterskie – J.E. Ks. Bp Artur MIZIŃSKI – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

12.00 - „Kościół na wzór Chrystusa” - – ks. dr hab. Andrzej MICHALIK – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

12.30 – Rola świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej

                        - J.E. Ks. bp Leszek LESZKIEWICZ – Przewodniczący Komisji Presynodalnej

13.00 – Przerwa obiadowa

13.50 – Świadectwo zaangażowania świeckich w pracę II synodu katowickiego

- dr hab. Aleksander BAŃKA UŚ – Przewodniczący Komisji ds. Świeckich na
II Synodzie Katowickim

14.20 – Małe grupy parafialne – propozycją chrześcijańskiej formacji  
- ks. mgr Bogusław BRZYŚ -
 rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji
- ks. mgr Stanisław CYRAN  - proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej

14.45 - Prezentacja niektórych Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej

  • Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej
  • Wspólnota Modlitewna św. Stanisława 

15.15 - Podsumowanie i zakończenie Forum - J.E. Ks. Bp Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski

­